Patogenní zóny

Vešli jste někdy do budovy (bytu) a cítili jste se tam nedobře? Možná vám připadal prostor těžký, nehostinný, chladný a chtěli jste co nejdříve odejít. V tomto případě jste asi zažili podvědomou reakci na patogenní zónu. Patogenní zóny může vyvolávat elektromagnetický smog a většinou nehomogenita zemního podloží – anomálie – tedy geoanomálie.

Jak vznikají geopatogenní zóny

Věnujme se nyní oblasti zón, které vznikají nehomogenitou podloží – geoanomáliím. Geoanomálie se objevují tam, kde je magnetické pole Země nějakým způsobem porušené, ať přirozenou cestou nebo uměle, a kde se přirozené pole, v němž žijeme, mění.

Přirozené poruchy zemského magnetického pole zahrnují geologické zlomy, ložiska podzemních rud a spodní podzemní vodu. Poruchy způsobené lidskou činností (umělé) zahrnují dolování, základy vysokých budov, podzemní stavby a další. Lidé, kteří bydlí nad oblastí geoanomálních zón, mívají často porušený spánek – bud´ nejsou schopni usnout nebo se často probouzejí anebo trpí podivnými sny a vstávají unavení a podráždění. Tento stav může vést až k poruchám zdraví, nedostatku pochopení pro druhé a k neurčitým pocitům deprese. Lidé v těchto domech mají často vážné problémy se zdravím. Projevuje se to zejména tehdy, pokud jsou geoanomální zóny v ložnicích kolem postelí ( kde trávíme skoro třetinu svého času) nebo v obývacích pokojích v místech sedaček a křesel, kde často pobýváme. Byty nebo domy se silnými geoanomálními zónami se většinou těžko prodávají – většinou lidem „něco nesedí.“ Majitelé takových bytů nebo domů pak mohou říci – “ Od té doby co jsme se přestěhovali se necítíme dobře a nic nám nevychází.“

Řešení problému se zónami bývá jednoduché

Můžete například změnit dispozici bytu, přemístit postel nebo geoanomální zónu transformovat. Osvědčily se mi orgonity, které dokáží změnit frekvenci prostředí – a tím geoanomální zóny a elektrosmog transformovat. Orgonity jsou vlastně „směs“ organických a anorganických látek – obsahují nejčastěji jako organickou látku – včelí vosk, přírodní pryskyřici a z anorganických látek – křištál, šungit, kovové hobliny – tato směs jako celek v přesných poměrech dokáže transformovat – „frenkvenčně přepólovat“ prostředí domu či bytu.

Myslete na zóny už při stavbě domu

Pokud stavíte nový dům, měli by jste znát působení zón na pozemku ! Zpracujeme pro Vás projekt domu i s ohledem na patogenní zóny v daném místě pozemku.

Nemoci z působení patogenních zón

Lidé, kteří v těchto domech žijí, mohou onemocnět, děti se můžou narodit s vrozenými vadami a lidé tu mají větší předpoklady k podrážděnosti, což vede k hádkám, rozpadu manželství a k neštěstí.

Vliv geologického podloží – nespavost a únava

Geologické podloží na němž stojí nebo budou stát nové domy, je jedním z rozhodujících faktorů životního prostředí, které ovlivňují zdraví lidí.

Pokud jsme ve spánku v geologicky a fyzikálně homogenním prostředí, naše buňky skutečně odpočívají a načerpávají energii pro příští den. Buňky člověka, které jsou v geoanomálním prostředí jsou vystaveny nepřirozenému namáhání. Vlivem zkratu dochází ke ztrátě elektrického náboje a ke snížení hladiny melatoninu – který se vytváří ve spánku a ve tmě a přeměňuje se na serotonin. V prví fázi se člověk cítí unavený a vyčerpaný. Poté dochází ke ztrátě imunity a člověk může onemocnět jakoukoliv chorobou, která si najde v jeho organismu vhodné slabé místo. Vedle onemocnění onkologických to můžou být nemoci srdeční, nervové a nejrůznější alergie, které se objevují především u dětí. Dlouhodobý spánek nad nebezpečnou zónou způsobuje úbytek melatoninu a jiných obranných látek v imunitním systému člověka. Následkem je nespavost, bolesti hlavy, únava, agresivita.

Business na špatném místě nekvete

Obchody v místě geoanomálií neprosperují, protože perspektivní zákazníci se nechtějí zdržovat uvnitř takové prodejny. Místo, aby si prohlíželi zboží , rychle odcházejí, někdy dokonce opouští kupující prodejnu , aniž by se na něco podívali.

Jak na zóny reagují živé organismy

DSC00284Stromy mají někdy sukovitý, zkroucený a „nádorovitý“ kmen nebo se naklánějí na jednu stranu, ačkoli to nutně nemusí být ve směru světla nebo větru. V některých případech vůbec odmítají růst, jsou zakrnělé a usychají.

 

Zvířata nereagují na geoanomální zóny stejně – např. kočkám, mravencům , a včelám se daří v zónách. Koně a psi, stejně jako lidé se necítí v zónách dobře.

 

Zdroj: Jane Thurnell-Readová – Geopatogenní zóny kolem nás, Práh, 1996
Evžen Andres, Václav Vokolek -Jak odhalit tajemství geopatogenních zón, Eminent, 2002