Tvořím návrhy a projekty nízkoenergetických, pasivních domů i bytů. Navrhuji rekonstrukce a úpravy interiérů. Návrhy jsou standardně prováděny se základní mírou „inteligentního návrhu“, tak, aby prostor neztrácel energii.

Zpracování dokumentace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám 2015 a její vyřízení

Dne 22. 10. 2015 byla vyhlášena další dotační výzva.

Dotace jsou poskytovány na:

A – na zateplení obálky budovy již stávajících rodinných domů – výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlahy

B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasívní domy)

C – dotace na výměnu neekologického zdroje (spalující např. uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (např. kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem obnovitelných zdrojů energie).

  1. Výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  2. Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
  3. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Více o dotacích zde

Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vyhodnocuje energetickou náročnost budovy =  veškeré energie spotřebované při provozu hodnocené budovy. Zařazuje také budovu do příslušné třídy v kategoriích A – G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, energie = energie na vytápění, přípravu teplé vody, úpravu vzduchu větráním, energii na osvětlení i energie potřebné na chlazení či klimatizování. Průkaz je možné zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

 

Od 1. ledna 2013 je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit zpracování průkazu:

při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy

pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

 

Od 1. ledna 2013 je také stanovena povinnost vypracování PENB v případě prodeje a pronájmů nemovitostí. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:

při prodeji budovy nebo ucelené části budovy

při pronájmu budovy

od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

Průkaz energetické náročnosti budov platí 10 let ode dne data vyhotovení, nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Návrh domu, úprava interiéru podle Feng-Shui (čínské umění harmonie)

Návrhy podle Feng-Shui by se měly stát standardem při každém návrhu domu, úpravě interiéru, protože dům se staví na několik desetiletí. Pokud tedy bude dům nevhodně vyřešen a z domu bude odcházet energie, bude  např. vznikat nesoulad mezi partnery, nebudou se v tomto domě lidé cítit dobře apod. Budou mít také větší finanční a duševní ztráty, které budou větší než  bude stát návrh domu nebo úprava bytu se zapracováním umění souladu a harmonie.

Patogenní zóny a jejich transformování v domě, bytě a na pozemku

Dejte si určit škodlivé patogenní zóny – pocházející ze zemního podloží nebo elektrosmogu, přesně na Váš problém lze navrhnout účinné transformování patogenních zón pomocí orgonitu. Někdy se zaměňuje pojem patogenní a geopatogenní zóna. Geopatogenní zóny jsou geoanomálie pocházející ze zemního podloží.

Řešení jak se v domě zbavit účinně radonu

Chcete stavět dům a víte, že na pozemku je vysoký radonový index pozemku?  Nebo už máte dům a nevíte jak odvést z domu radon? Poradím Vám jak účinně odvést radon z Vašeho domu a zbavit se radonových mostů.

Zpracování vizualizací

Zpracuji jednoduché 3d-vizualizace (možno i fotorealistické) tak, abyste si dokázali představit, jak bude vypadat Váš dům z exteriéru i v interiéru. A také aby bylo možné ještě před započetím realizačních prací zapracovat změny podle Vašeho přání. Změny prováděné při probíhající realizaci stojí další peníze a je zbytečné to nechávat na poslední chvíli, když je možné návrh domu či úprav vyladit dopředu.