7 rad pro projektování podle Feng-Shui

1.) Nechte si změřit před stavbou domu na pozemku patogenní zóny

Je dobré umístit dům (pokud to rozměry pozemku dovolují) mimo tyto zóny nebo jej umístit tak, aby neprocházely místnostmi, kde se lidé dlouhodobě zdržují.

Jestli bydlíte už ve stávájícím rodinném domě nebo bytě – nechte si změřit patogenní zóny tam, kde dlouhodoběji pobýváte (zejména v obývacím pokoji, ložnici, pracovně, kuchyni.)

Co jsou patogenní zóny a jak je transformovat to se dozvíte zde.

 

2.) Dbejte na to, aby jste neumisťovali dům v přímé blízkosti nadzemního elektrického vedení, trafostanic nebo vysílačů mobilních operátorů.

DSC06050 DSC00547

Pokud již bydlíte v rodinném domě nebo bytě, který je umístěn blízko silných zdrojů elektrosmogu nechte si stanovit v bytě patogenní zóny, a jejich transformací předejděte zdravotním komplikacím. Jednou z možností je transformace elektrosmogu orgonity.

 

3.) Dejte si pozor na umístění, tvar a natočení domu v zástavbě

Negativní energetické šípy z rohů budov mohou ovlivnit zdraví, kvalitu bydlení a prosperitu podnikání.

 

uprava1

 

4.) Požadujte po projektantech a architektech kvalitní návrh dispozice

uprava2

V dispozici domu nebo bytu by neměly tvořit výplně otvorů (okna, dveře) jednu přímku (energetický šíp). Je nevhodné umisťovat okna navzájem do sousedních stěn (viz obrázek) jsme pak limitováni s umístěním nábytku – zůstane tak pouze jedna plná stěna pro umístění nábytku.

5.) Dbejte na to, aby jste neměli příliš členitý půdorys

uprava3

Tvar půdorysu stavby by neměl být příliš členitý, dochází k vybráním a protažením z pravidelného tvaru a oslabuje to tak stabilitu domu a může mít vliv i na zdraví obyvatel. Příliš členitý půdorys není vhodný ani z hlediska tepelně – technických požadavků. Půdorys stavby by měl mít alespoň jednu osu souměrnosti.

 

6.) Souměrné střešní roviny u sedlové střechy

RD_kresby2

Zastřešení ve tvaru sedlových střech je nejvhodnější (pokud to dovoluje tvar stavby), střešní roviny by ale měly mít stejnou délku a stejný úhel od osy objektu. Nevhodné jsou různé délky střešních rovin. Osy střešních rovin se nesetkávají v bodě na svislici osy stavby (viz obrázek) a jsou od ní posunuty o vzdálenost x. Nejméně vhodným případem jsou různé délky střešních rovin s různými úhly od svislice osy stavby.

7.) Začlenění stavby do terénu

Nejvhodnější umístění domu do terénu z hlediska Feng – Shui je takové, aby byl dům uprostřed jižního svahu – aby byla krytá terénem zadní část domu a přední část domu byla otevřená do krajiny – je to vhodné i z hlediska potřeby energií na vytápění objektu pasivního domu. Této ideální polohy většinou nedosáhneme, ale měly bychom se snažit o to, aby přední část domu byla pokud možno otevřená do prostoru a zadní část domu měla krytá záda (např. na rovině pomocí vyšších stromů). Dům by měl být ideálně natočen tak, aby měl přední část domu do odchylky cca 30º od jižní strany.

 

Uvádím zde snímky, které jsem nafotil na ulicích. Názor na tvar uvedených staveb, ať si udělá každý sám:

JpegDSC09056Jpeg

DSC09042