Dotační program Nová Zelená úsporám 2015 (výpis požadavků a výše podpory)

Zelená úsporám

Oblast A – Zateplení obálky budovy

A.0 – Dotaci získáte již od 20% úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění proti stavu před realizací (např. při výměně výplní otvorů a zateplení stropu.)

A.1 – Dotaci získáte již od 40% úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění proti stavu před realizací a měrná roční potřeba tepla na vytápění musí být menší než 90 kWh.m2.rok.

A.2 – Dotaci získáte již od 50% úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění proti stavu před realizací a měrná roční potřeba tepla na vytápění musí být menší než 55 kWh.m2.rok s tím, že je potřeba instalovat systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

A.3 – Dotaci získáte již od 60% úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění proti stavu před realizací a měrná roční potřeba tepla na vytápění musí být menší než 35 kWh.m2.rok s tím, že je potřeba instalovat systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Typ konstrukce   Podoblast podpory

 A.0 a A.1

(Kč / m2)

 A.2

(Kč / m2)

 A.3

(Kč / m2)

 Obvodové stěny a podlahy nad esteriérem  500 600 800
 Střechy  500 600 800
 Výplně otvorů 2100 2750 3800
 Podlahy na terénu 700 900 1200
 Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550

 

Podpora na zpracování Odborného posudku a technického dozoru je 25 000 Kč

Rozhodné období pro uznání způsobilých nákladů (již realizované opatření) je nejdříve od 1. 1. 2014 nebo 24 měsíců od registrace

Oblast B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasívní domy)

B.1 – Měrná roční potřeba tepla na vytápění ≤ 20 kWh.m2.rok podpora 300 000 Kč.
B.2 – Měrná roční potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh.m2.rok podpora 450 000 Kč.

Podpora na zpracování Odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky je 35 000 Kč

Maximální energeticky vztažná plocha domu je 350 m2.

Oblast C – Efektivní využití zdrojů energie

C.1 a C.2

Zdroje na biomasu – krbová kamna na biomasu C.1 – 50 tis/dům C.2 -40 tis./dům
Tepelná čerpadla – voda-voda a země voda C.1 – 100tis./dům C.2 – 80 tis/dům
– vzduch – voda C.1 – 75 tis./dům C.2 – 60 tis/dům
Plynové kondenzační kotle C.1 -18 tis. C.2 -15tis.

C.3.1 Solární termické systémy pro přípravu TV.
C.3.2 Solární termické systémy pro přípravu TV a přitápění.
C.3.3. Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody – přímý ohřev.
C.3.4 Solární fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok.
C.3.5 Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok.
C.3.6 Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh/rok.

 

Podoblast podpory Typ systému

Výše podpory

[Kč / dům]

C.3.1 Solární termické systémy pro přípravu TV 35 000
C.3.2 Solární termické systémy pro přípravu TV a přitápění 50 000
C.3.3 Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody – přímý ohřev 35 000
C.3.4 Solární fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok 55 000
C.3.5 Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok 70 000
C.3.6 Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh/rok 100 000

 

C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dotace 100 000 Kč.
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dotace 75 000 Kč.

Podpora na zpracování Odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky je 5 000 Kč..

Pro další informace mě kontaktujte!